Cuộn băng dính trong 1kg khổ 4.8cm lõi nhựa siêu mỏng

55.000  45.000