Cuộn băng dính 0.5kg lõi nhựa siêu mỏng

32.500  22.500