Cuộn băng dính 0.25kg lõi nhựa siêu mỏng

26.000  16.000